توضیحات

نشکن دو رنگ  ABSست شامل:

4عدد و یک پایه

تعداد در کارتن 50 عدد