توضیحات

ماگ سرامیکی قاشق دار از معدود هدایای تبلیغاتی که در هر نمایشگاه به سرعت مورد استقبال قرار می گیرد و مشتریان به دلیل طول عمر بالای این نوع ماگ و استفاده روزانه طرفدار آن هستند.